Kunskapsbehov och vetenskapliga kunskapsluckor

Bakgrund

SBU har i årets regleringsbrev fått i uppdrag att ”utifrån myndighetens uppgifter och uppdrag, som underlag för bland annat fördelning av forskningsmedel redovisa och motivera vilka kunskapsbehov och kunskapsluckor som myndigheten bedömer vara av störst strategisk betydelse. Redovisningen ska utgå ifrån vad myndigheten har uppmärksammat och rapporterat i sitt arbete eller som myndigheten av andra skäl bedömer vara av strategisk betydelse. Såväl ett köns- och jämställdhetsperspektiv som förutsättningar för en jämlik vård, omsorg och socialtjänst ska beaktas.”

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 maj 2017.

Syfte

Syftet med rapporten är att lyfta fram kunskapsbehov och kunskapsluckor av stor strategisk betydelse och ge exempel på åtgärder som kan underlätta processen för att prioritera och fylla dessa kunskapsluckor.

Projektgrupp

Projektledare: Karin Rydin

Biträdande projektledare: Marie Österberg, Lena Wallgren och Christel Hellberg

Projektadministratör: Maria Ahlberg

Hälsoekonom: Pia Johansson

Etiker: Lars Sandman, Linköpings universitet

Pågående projekt

Beräknad publicering: 31 maj 2017
Kontakta SBU: registrator@sbu.se