Ketaminbehandling vid svår depression

SBU kommenterar och sammanfattar utländska kunskapsöversikter. SBU granskar översikten men inte de enskilda studierna.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Våren 2017
Kontakta SBU: registrator@sbu.se

Projektgrupp

SBU

  • Malin Höistad, projektledare
  • Rebecca Silverstein