Kemisk exponering i arbetsmiljön och hjärt-kärlsjukdom

Bakgrund

Det nya projektet ligger inom ramen för ett regeringsuppdrag i syfte att sammanställa kunskap kring arbetets betydelse för hälsan. Projektet är nummer fem i raden inom uppdraget.

Syfte

Den nya kunskapsöversikten handlar om samband mellan exponering för kemiska och biologiska faktorer i arbetsmiljön och hjärt-kärlsjukdom.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Våren 2017
Kontakta SBU: registrator@sbu.se

Liknande rapporter

Projektgrupp

Externa experter

  • Professor Töres Theorell (ordförande)
  • Professor Christer Hogstedt
  • Docent och överläkare Maria Albin
  • Forskare Bengt Sjögren

SBU

  • Projektledare Charlotte Hall
  • Projektadministratör Therese Kedebring