Hantering av hot och våld inom psykiatri – Val av läkemedel för sedering i akuta situationer

SBU kommenterar och sammanfattar utländska kunskapsöversikter. SBU granskar översikten men inte de enskilda studierna.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Våren 2017
Kontakta SBU: registrator@sbu.se