Diagnostisk tillförlitlighet för skattningsformuläret PHQ-9 vid misstänkt depression

Uppdatering av ett kapitel i tidigare publicerad rapport.

Huvudfrågan är: Vilken diagnostisk tillförlitlighet för depression har formuläret PHQ-9 vid tröskelvärdet 10?

Pågående projekt

Beräknad publicering: Våren 2017
Kontakta SBU: registrator@sbu.se