Diagnostisk tillförlitlighet för skattningsformuläret PHQ-9 vid misstänkt depression

Uppdatering av ett kapitel i tidigare publicerad rapport.

Huvudfrågan är: Vilken diagnostisk tillförlitlighet för depression har formuläret PHQ-9 vid tröskelvärdet 10?

Pågående projekt

Beräknad publicering: Vintern 2018
Kontakta SBU: registrator@sbu.se

Projektgrupp

Sakkunnig

  • Lisa Ekselius

SBU

  • Agneta Pettersson, projektledare
  • Sara Fundell, projektadministratör
  • Hanna Olofsson, informationsspecialist
Sidan uppdaterad