Diagnostik och behandling av epilepsi – utvärdering samt underlag till nationella riktlinjer

Syfte

Syftet med projektet är att vetenskapligt utvärdera diagnostiska metoder och behandling av epilepsi ur ett medicinskt, ekonomiskt, samhälleligt och etiskt perspektiv.

Bakgrund

Cirka 0,7 procent av Sveriges befolkning har epilepsi, vilket motsvarar cirka 60 000 personer och av dessa är cirka 10 000 barn. Varje år tillkommer omkring 5 000 fall. Epilepsi kan debutera i alla åldrar. Epilepsi beror på att vissa av hjärnans nervceller är överaktiva. Det finns flera olika bakomliggande orsaker och anfallstyper. Tillståndet skiljer sig åt vad gäller typ av epileptiska anfall och prognos. Epileptiska anfall kommer vanligtvis plötsligt, men är oftast korta. De kan vara mycket olika för olika personer, men hos en och samma individ är anfallen oftast likadana varje gång. Anfall kan delas in i olika typer, beror på i vilken del av hjärnan den epileptiska aktiviteten äger rum.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Våren 2018, Underlag till Socialstyrelsens Nationella riktlinjer maj 2017
Kontakta SBU: registrator@sbu.se

Projektgrupp

Sakkunniga

 • Torbjörn Tomson, professor, neurolog, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet
 • Ingrid Olsson Lindberg, docent, barnneurolog, Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus, Göteborg
 • Kristina Malmgren, professor, neurolog, Sektionen för klinisk neurovetenskap, Göteborgs universitet
 • Roland Flink, docent, neurolog, Institutionen för neurovetenskap, Klinisk neurofysiologi, Uppsala universitet
 • Lars Forsgren, professor, klinisk neurovetenskap, Umeå universitet
 • Viviann Nordin, med dr, överläkare, barnneurolog, Sachsska barnsjukhuset, Stockholm
 • Johan Bjellvi, doktorand, Göteborgs universitet

Från SBU

 • Sten Anttila, projektledare
 • Karin Wilbe Ramsay, projektledare
 • Tanja Näslund, projektledare
 • Elisabeth Gustafsson, projektadministratör
 • Maja Kärrman Fredriksson, informationsspecialist

Flera medarbetare inom SBU:s kansli kommer att bidra till arbetet inom projektet.

Sidan uppdaterad