Endometrios – Diagnostik, behandling och bemötande

Bakgrund

Upp till var tionde svensk kvinna i fertil ålder tros ha endometrios. Endometrios orsakas av att celler från livmoderslemhinna också finns utanför livmodern. Livmoderslemhinna utanför livmodern avstöts vid mens, men här har blodet ingenstans att ta vägen vilket orsakar inflammation. Detta kan leda till smärtor, ärrvävnad och sammanväxningar. De vanligaste symtomen av endometrios är menssmärtor, kronisk smärta i bäckenet, samlagssmärtor, tarmbesvär, trötthet samt svårigheter att bli gravid. Det finns stora individuella skillnader i symtom, kvinnan kan även vara symtomfri. Endometrios är en kronisk godartad sjukdom. Idag finns inget botemedel, men det finns behandling för att minska/lindra besvären. Diagnosen misstänks genom patientens sjukdomshistoria och fynd vid gynekologisk undersökning. Endometriosförändringar kan ses vid gynekologiskt ultraljud och vid undersökning med magnetröntgen (dock inte ytliga endast mm-stora förändringar på bukhinnan). Laparoskopi (titthålskirurgi) med provtagning för histologisk diagnos anses vara ett av de säkraste sätten för att fastställa endometrios.

Syfte

Syftet med projektet är att vetenskapligt utvärdera diagnostiska metoder och behandling av endometrios ur ett medicinskt, ekonomiskt, samhälleligt och etiskt perspektiv.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Maj 2018 (underlag till SoS nationella riktlinjer, överlämnat i maj 2017)
Kontakta SBU: registrator@sbu.se

Projektgrupp

Sakkunniga

 • Greta Edelstam
 • Lil Valentin
 • Annica Rhodin
 • Anna-Sofia Melin
 • Carina Berterö
 • Jens Jørgen Kjer

SBU

 • Jenny Odeberg, projektledare
 • Naama Kenan Modén, biträdande projektledare
 • Agneta Pettersson, biträdande projektledare
 • Agneta Brolund, informationsspecialist
 • Sara Fundell, projektadministratör
 • Hanna Olofsson, informationsspecialist
 • Martin Eriksson, hälsoekonom
Sidan uppdaterad