Bilddiagnostik vid misstanke om total hjärninfarkt

Bakgrund

Upphävd cirkulation i hjärnan fastställs med en klinisk neurologisk undersökning. I vissa fall, till exempel om patienten har ansiktsskador eller är underkyld, behövs en kompletterande undersökning. Socialstyrelsen föreskriver att undersökningen ska göras med fyrkärlsangiografi. En begränsning är att utrustningen idag huvudsakligen finns på region- och universitetssjukhusen. På förfrågan från Socialstyrelsen kommer SBU utvärdera om det finns andra metoder som skulle kunna ersätta fyrkärlsangiografi. Metoderna ska vara robusta, kunna användas dygnet rund och ge information som är lätt att tolka. Metoder som uppfyller dessa krav är CT-angiografi och diffusionsviktad magnetisk bildtagning (MRI).

Syfte

Utvärdera den diagnostiska tillförlitligheten för CTA och diffusionsviktad MRI.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Våren 2018
Kontakta SBU: registrator@sbu.se

Projektgrupp

  • Professor Olof Flodmark
  • Professor Johan Wiström
  • Claes Lennmarken
  • Agneta Pettersson, projektledare
  • Maja Kärrman Fredriksson, informationsspecialist
  • Sara Fundell, projektadministratör
Sidan uppdaterad