Artroskopisk kirurgi vid knäledsartros saknar effekt vid artros på lång sikt jämfört med kontrollbehandling

Detta är en uppdatering av SBU Prioriteringsstöd ”Artroskopisk kirurgi saknar effekt vid artros i knä och leder till höga kostnader” eftersom det finns ett nytt vetenskapligt underlag i form av en systematisk översikt.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Hösten 2016
Kontakta SBU: registrator@sbu.se