Regionala HTA-organisationer

HTA-nätverket bildades 2007 och består av representanter för regionala och lokala enheter för medicinsk utvärdering (Health Technology Assessment), SBU och Socialstyrelsen. Syftet med nätverket är att samverka för att undvika dubbelarbete, sträva efter en gemensam metod vid utvärderingarna samt verka för utveckling av metodiken. SBU står för ordförande och sekreterare för nätverket.

HTA-nätverkets logotyp

HTA-nätverket

 • Marika Augutius, Västernorrland, marika.augutis@lvn.se
 • Susanne Waldau, Västerbotten, susanne.waldau@vll.se
 • Jonas Claesson, Västerbotten, jonas.claesson@vll.se
 • Anna Ramnemark, Västerbotten, anna.ramnemark@vll.se
 • Carsten Dencker, Jämtland, carsten.dencker@jll.se
 • Birgitta Nordström, Birgitta.Nordstrom@nll.se
 • Elisabeth Persson, Metodrådet Stockholms läns landsting, elisabeth.persson@sll.se
 • Claes Lennmarken, Metodrådet Stockholms läns landsting, claes.lennmarken@sll.se
 • Johannes Blom, Metodrådet Stockholms läns landsting, johannes.blom@sll.se
 • Elvar Theodorsson, Linköping, elvar.theodorsson@liu.se
 • Rune Sjödahl, rune.sjodahl@liu.se
 • Ulf Eriksson, Blekinge, ulf.eriksson@ltblekinge.se
 • Rosemarie Klefsgård, Enheten för HTA/Styrgruppen för ordnat införande i Skåne, rosemarie.klefsgard@skane.se
 • Joakim Färdow, Kronoberg, joakim.fardow@telia.com
 • Sverker Svensjö, Dalarna, sverker.svensjo@ltdalarna.se
 • Håkan Geijer, CAMTÖ i Örebro, hakan.geijer@regionorebrolan.se
 • Fides Schückher, CAMTÖ i Örebro, fides.schuckher@regionorebrolan.se
 • Kjell Ola Engman, RKS- Rådet för kunskapsstyrning, Södermanland kjellola.engman@dll.se
 • Tomas Svensson, Södermanland, tomas.svensson@dll.se
 • Christina Berg, HTA-centrum i Västra Götalandsregionen, christina.bergh@vgregion.se
 • Lennart Jivegård, HTA-centrum i Västra Götalandsregionen, lennart.jivegard@vgregion.se
 • Lars Bondemark, HTA-O, lars.bondemark@mah.se
 • Birgitta Häggman Henriksson, HTA-O, birgitta.haggman.henrikson@mah.se
 • Karin Palm, Socialstyrelsen, Karin.Palm@socialstyrelsen.se
 • Douglas Lundin, TLV, Douglas.Lundin@tlv.se
 • Sanna Axelsson, SBU, susanna.axelsson@sbu.se
 • Jan Liliemark, SBU, jan.liliemark@sbu.se
 • Sofia Tranæus; SBU, sofia.tranaeus@sbu.se
 • Pernilla Östlund, SBU, pernilla.ostlund@sbu.se
 • Caroline Jungner, SBU, caroline.jungner@sbu.se

Regionala HTA-organisationer

Centrum för evidensbaserad medicin och utvärdering av medicinsk metodik i region Örebro län

HTA-centrum Västra Götalandsregionen

SLL:s Metodråd

Regionala metodrådet, sydöstra sjukvårdsregionen

HTA Skåne

Regionala medicinska utvärderingar i ny databas på sbu.se

Vilka medicinska utvärderingar har gjorts eller pågår regionalt i Sverige? Det kan man se under publikationsfliken och sedan klicka på "Sök regionala HTA-rapporter".

Sidan uppdaterad