Om personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Tack för att du besöker vår webbplats. Vi ser till att dina data och personuppgifter sparas, behandlas och raderas på ett sådant sätt som personuppgiftslagen (PUL) förespråkar. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och e-postadress.

Vi använder och behandlar uppgifter som getts frivilligt från dig:

  • när du söker en anställning via vår webbplats
  • när du registrerar dig för att få allmän information, nyhetsbrev eller vid beställning av publikationer
  • när du registrerar dig på tipsformulär för kunskapsluckor, upplysningstjänsten eller praxisundersökningar
  • när du anmäler dig till utbildningar, konferenser och andra evenemang som SBU arrangerar.

SBU är en statlig myndighet. Det innebär att det som skickas till oss blir allmän handling och att allmänheten har rätt att ta del av innehållet. Allmänna handlingar registreras och sparas i vårt diarium.

Rätt att begära information

Du har enligt § 26 i personuppgiftslagen (1998:204) rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos SBU oavsett om dessa samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Om du vill ha sådan information, ska du lämna en skriftligt undertecknad begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen göras på papper, och kan inte skickas med e-post.

Skicka din ansökan till:
Personuppgiftsansvarig 
SBU
Box 3657
103 59 Stockholm

Sidan uppdaterad