Kalendarium

Här listas konferenser och mässor som SBU arrangerar eller deltar i.

Funka för livet

Datum: 11–12 april, Växjö

Funka för livet är en mötesplats med fokus på allt som förbättrar livet för personer med funktionsnedsättning. (Rikskonvent LSS). Susanna Larsson-Tholén medverkar som talare.

För mer information

Spelar det någon roll vilken metod jag använder?

Datum: 12 april 2018, Stockholm CCC, Barnhusgatan 12–14

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bjuder tillsammans med Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) in till en konferens om tidiga insatser, stöd och behandling för barn och familjer med hjälp av kunskapsbaserade metoder inom socialtjänsten. Knut Sundell från SBU medverkar i programmet.

Målgrupp är chefer och personal inom IFO socialtjänsten. Konferensen är gratis. Först till kvarn.

Anmäl dig här

Barnrättsdagarna

Datum: 24–25 april 2018, Conventums kongresshall i Örebro

Barnrättsdagarna är en årlig mötesplats för alla som vill utveckla sig och sitt arbete inom barnrättsområdet. Alla med ett och samma fokus: Att förverkliga barnkonventionen!

Arrangörer: Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Det huvudsakliga syftet är att via tematiserade årliga konferenser sprida kunskap och inspirera till ett fördjupat arbete med att genomföra barnkonventionen. SBU medverkar både i programmet och som utställare. Lina Leander och Knut Sundell föreläser.

För mer information och program

Reproduktiv hälsa

Datum: 15–16 maj, Münchenbryggeriet, Stockholm

Konferensens tema är ”Igår, idag och imorgon”. Grunden för temat är sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa och rättigheter med ett extra fokus på barnmorskan. Arrangör Svenska barnmorskeförbundet.

För mer information

Läkartidningen arrangerar symposium om epilepsi

Datum: 23 maj, Ingenjörshuset, Stockholm

Ta del av det senaste om epilepsi, den vanligaste allvarliga neurologiska sjukdomen. Symposiet informerar om den nya definitionen och klassifikationen av epilepsi, ger uppdaterade riktlinjer för utredning och behandling och diskuterar olika vårdgivares roll mot bakgrund av nya nationella riktlinjer. Sten Anttila från SBU medverkar som föreläsare. För mer information och program

Nordisk implementeringskonferens

Datum: 28–30 maj, Köpenhamn

Knut Sundell medverkar som föreläsare.

Preventionscentrum CTC

Datum: 28–30 augusti, Malmö

Knut Sundell medverkar som föreläsare.

Socialchefsdagarna

Datum: 3–5 oktober 2018, Jönköping

Socialchefsdagarna arrangeras årligen av Föreningen Sveriges socialchefer (FSS). Deltagare är socialchefer, beslutsfattare inom socialtjänst, vård och omsorg. SBU medverkar både i programmet och som utställare.

För mer information och program

Socionomdagarna

Datum: 21–22 november 2018, Stockholmsmässan

Mötesplatsen för kvalificerat socialt arbete. SBU medverkar som utställare.

För mer information

Sidan uppdaterad