Kalendarium

Här listas konferenser och mässor som SBU arrangerar eller deltar i.

Socialchefsdagarna

Datum: 27–29 september, Östersund

Det slutgiltiga programmet blir klart under april månad och anmälningar öppnar i månadsskiftet april/maj. SBU medverkar både i programmet och som utställare.

För mer information

SBU-konferens

Datum: 18 oktober, Stockholm

Med anledning av att SBU fyller 30 år så kommer vi att arrangera en vetenskaplig konferens den 18 oktober på Clarion Hotell. Temat är: Utveckling och utmaningar – Evidensbaserade underlag för hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Syftet är att stärka samarbete och samsyn kring utveckling av metoder.

Kom och lyssna, diskutera och bidra till att stärka samarbete och samsyn kring utveckling av metoder såsom nätverksmetaanalyser, brukarmedverkan, GRADE, kvalitativa synteser och användning av registerdata. Vi bjuder på flera parallella sessioner under dagen och inleder med en gemensam föreläsning av professor Jonathan Shepherd.

Socionomdagarna

Datum: 18–19 oktober, Stockholmsmässan

SBU medverkar både i programmet och som utställare.

För mer information och program

9:e nationella prioriteringskonferensen

Datum: 23–25 oktober, Kalmar

SBU medverkar som utställare och som samarbetspartner.

För mer information och program

Framtidens Medicin & Hälsa

Datum: 14–15 november, Stockholm

Framtidens Medicin & Hälsa arrangeras den 14–15 november på Stockholm Waterfront. Kongressen vänder sig till läkare, övriga i vårdteamet, studenter, forskare, beslutsfattare, myndigheter, organisationer och näringsliv.

Mer information