Kalendarium

Här listas konferenser och mässor som SBU arrangerar eller deltar i.

Kirurgveckan 2017

Datum: 21–25 augusti, Jönköping

Kirurgveckan är svensk kirurgis stora gemensamma vetenskapliga och sociala möte. I år är den i Jönköping. SBU-rapporten ”Operation vid besvär av sten i gallblåsan och akut gallblåseinflammation” presenteras.

Läs mer

6th FFN Global Congress

Datum: 24–26 augusti, Malmö

Kongressen erbjuder ett tillfälle att lära sig om nya tekniska framsteg, toppmoderna tillvägagångssätt och kunna interagera med framstående kliniker, forskare och vårdpersonal samt beslutsfattare. Årets tema är “Bridging the Gap”.

För mer information och program

Ortopediveckan 2017

Datum: 28 augusti–1 september, Umeå

Tema SOF 2017 – De nya överlevarna.

Det globala åldrandet och den moderna medicinens enorma framgångar gör att vi ständigt får nya grupper att behandla gamla som unga. Ett stort möte med specialprogram för sjuksköterskor, operationssköterskor, medicinska sekreterare och fysioterateuper. SBU-rapporten ”Behandling av armfraktur hos äldre” presenteras.

Läs mer

Socialchefsdagarna

Datum: 27–29 september, Östersund

Det slutgiltiga programmet blir klart under april månad och anmälningar öppnar i månadsskiftet april/maj. SBU medverkar både i programmet och som utställare.

För mer information

SBU-konferens

Datum: 18 oktober, Stockholm

Med anledning av att SBU fyller 30 år så kommer vi att arrangera en vetenskaplig konferens den 18 oktober på Clarion Hotell. Temat är: Utveckling och utmaningar – Evidensbaserade underlag för hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Syftet är att stärka samarbete och samsyn kring utveckling av metoder.

Kom och lyssna, diskutera och bidra till att stärka samarbete och samsyn kring utveckling av metoder såsom nätverksmetaanalyser, brukarmedverkan, GRADE, kvalitativa synteser och användning av registerdata. Vi bjuder på flera parallella sessioner under dagen och inleder med en gemensam föreläsning av professor Jonathan Shepherd.

Socionomdagarna

Datum: 18–19 oktober, Stockholmsmässan

SBU medverkar både i programmet och som utställare.

För mer information och program

9:e nationella prioriteringskonferensen

Datum: 23–25 oktober, Kalmar

SBU medverkar som utställare och som samarbetspartner.

För mer information och program

Framtidens Medicin & Hälsa

Datum: 14–15 november, Stockholm

Framtidens Medicin & Hälsa arrangeras den 14–15 november på Stockholm Waterfront. Kongressen vänder sig till läkare, övriga i vårdteamet, studenter, forskare, beslutsfattare, myndigheter, organisationer och näringsliv.

Mer information