Kalendarium

Här listas konferenser och mässor som SBU arrangerar eller deltar i.

Psykisk O-Hälsa Samhällets Barn & Unga

Datum: 7–8 februari 2018, Stockholm

Det är en konferens som helt och fullt fokuserar på barn och unga som har eller riskerar att drabbas av problem till följd av psykisk ohälsa. SBU medverkar både i programmet där Knut Sundell har en programpunkt och som utställare.

För mer information och program

Barnrättsdagarna

Datum: 24–25 april 2018, Conventums kongresshall i Örebro

Barnrättsdagarna är en årlig mötesplats för alla som vill utveckla sig och sitt arbete inom barnrättsområdet.

Arrangörer: Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Det huvudsakliga syftet är att via tematiserade årliga konferenser sprida kunskap och inspirera till ett fördjupat arbete med att genomföra barnkonventionen. SBU medverkar både i programmet där Lina Leander har en programpunkt och som utställare.

För mer information och program

Socialchefsdagarna

Datum: 3–5 oktober 2018, Jönköping

SBU medverkar som utställare.

För mer information och program

Socionomdagarna

Datum: 21–22 november 2018, Stockholmsmässan

Programmet för 2018 är under bearbetning men SBU medverkar både i programmet och som utställare.

Sidan uppdaterad