Lediga tjänster

Vi har inga lediga tjänster just nu. 

Vi har begränsade möjligheter att ta emot spontanansökningar. Återkom istället regelbundet till vår webbplats för information om lediga jobb.


Se filmen "Att arbeta på SBU – en trivsam arbetsplats där du kan utvecklas"

Tillsatta tjänster

Vikarierande informationsspecialist: Susanne Gustafsson har fått tjänsten (SBU 2017/426), beslut fattat 2017-06-19.

Projektledare socialtjänsten: Therese Åström har fått tjänsten (dnr: SBU 2017/197), beslut fattat 2017‑04‑03.

Projektadministratör: Jenny Stenman har fått tjänsten (dnr: SBU 2017/293), beslut fattat 2017‑03‑27.

Sakkunnig inom LSS/Socialtjänst visstid: Jill Fialdini Yenidogan har fått tjänsten (dnr: SBU 2017/296), beslut fattat 2017‑03‑22.

Projektledare LSS: Susanna Larsson-Tholén har fått tjänsten (dnr: SBU 2017/198), beslut fattat 2017‑03‑20.

Projektledare: Charlotte Woschnagg har fått tjänsten (dnr: PER2016/73), beslut fattat 2017‑03‑06.

Projektledare: Jonatan Alvan har fått tjänsten (dnr: PER2016/73), beslut fattat 2017‑03‑06.

Huvudregistrator: Sara Lodin har fått tjänsten (dnr: SBU 2017/163), beslut fattat 2017‑03‑03.

Avdelningschef: Charlotte Hall har fått tjänsten (dnr: PER2016/74), beslut fattat 2017‑02‑06.

Projektadministratör: Caroline Richards har fått tjänsten (dnr: PER2016/67), beslut fattat 2017‑01‑16.

Projektadministratör: Sara Fundell har fått tjänsten (dnr: PER2016/67), beslut fattat 2016‑12‑14.

Vikarierande produktionsledare: Jenny Greverius har fått tjänsten (dnr: PER2016/59), beslut fattat 2016‑12‑09.

Sakkunnig läkare: Per Lytsy har fått tjänsten (dnr: PER2016/44), beslut fattat 2016‑11‑28.

Personalspecialist/generalist: Tina Melander har fått tjänsten (dnr: PER2016/46), beslut fattat 2016‑11‑15.

Projektledare visstid: Naama Kenan Modén har fått tjänsten (dnr: PER2016/45), beslut fattat 2016‑11‑09.

Överklaga beslut

Den som vill överklaga något av besluten ska skriva till:

E-post: registrator@sbu.se

Tala om vilken ändring i beslutet Du vill ha och skälen för detta. Ange diarienummer för den tjänst som det gäller.

SBU måste ha fått Ditt överklagande inom tre veckor från den dag då information om detta beslut anslogs, annars kan överklagandet inte prövas.

Sidan uppdaterad