Lediga tjänster

Vi har inga lediga tjänster just nu. 

Vi har begränsade möjligheter att ta emot spontanansökningar. Återkom istället regelbundet till vår webbplats för information om lediga jobb.


Se filmen "Att arbeta på SBU – en trivsam arbetsplats där du kan utvecklas"


 

Den som vill överklaga något av besluten ska skriva till:

E-post: registrator@sbu.se

Tala om vilken ändring i beslutet Du vill ha och skälen för detta. Ange diarienummer för den tjänst som det gäller.

SBU måste ha fått Ditt överklagande inom tre veckor från den dag då information om detta beslut anslogs, annars kan överklagandet inte prövas.

Sidan uppdaterad