Lediga tjänster Vi söker en huvudregistrator

Angående tjänsten som avdelningschef (dnr PER2016/74). Intervjuer kommer att påbörjas vecka 2.

Angående tjänsten som projektledare (dnr PER2016/73). Intervjuer kommer att påbörjas.


 

Vi har begränsade möjligheter att ta emot spontanansökningar. Återkom istället regelbundet till vår webbplats för information om lediga jobb. 

Tillsatta tjänster

Hälsoekonom: Anna Ringborg har fått tjänsten (dnr: PER2015/52),
beslut fattat 2016-01-15.

GD-sekreterare: Elin Lundstedt har fått tjänsten (dnr: PER2015/46),
beslut fattat 2016-01-28.

Junior hälsoekonom: Emin Hoxha Ekström har fått tjänsten (dnr: PER2015/52),
beslut fattat 2016-03-30.

Senior hälsoekonom: Martin Eriksson har fått tjänsten (dnr: PER2015/52),
beslut fattat 2016-03-30.

Projektledare visstid: Charlotta Ryk har fått tjänsten (dnr: PER2016/13),
beslut fattat 2016-03-30.

Projektledare visstid: Miriam Entesarian Matsson har fått tjänsten (dnr: PER2016/13),
beslut fattat 2016-04-11.

Projektledare visstid: Karin Wilbe Ramsay har fått tjänsten (dnr: PER2016/23),
beslut fattat 2016-05-16.

Projektledare visstid: Naama Kenan Modén har fått tjänsten (dnr: PER2016/45),
beslut fattat 2016-11-09.

Personalspecialist/generalist: Tina Melander har fått tjänsten (dnr: PER2016/46),
beslut fattat 2016-11-15.

Sakkunnig läkare: Per Lytsy har fått tjänsten (dnr: PER2016/44),
beslut fattat 2016-11-28.

Vikarierande produktionsledare: Jenny Greverius har fått tjänsten (dnr: PER2016/59), beslut fattat 2016-12-09.

Projektadministratör: Sara Fundell har fått tjänsten (dnr: PER2016/67),
beslut fattat 2016-12-14.

Projektadministratör: Caroline Richards har fått tjänsten (dnr: PER2016/67),
beslut fattat 2017-01-16.

Överklaga beslut

Den som vill överklaga något av besluten ska skriva till:

E-post: registrator@sbu.se

Tala om vilken ändring i beslutet Du vill ha och skälen för detta. Ange diarienummer för den tjänst som det gäller.

SBU måste ha fått Ditt överklagande inom tre veckor från den dag då information om detta beslut anslogs, annars kan överklagandet inte prövas.