Kontakt

SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Besöksadress: S:t Eriksgatan 117 Hitta till oss
Postadress: Box 6183, 102 33 Stockholm
Telefon: 08-412 32 00, Fax: 08-411 32 60
E-post: registrator@sbu.se  

SBU är en statlig myndighet. Det innebär att det du skickar till oss via e-post, post eller fax blir en allmän handling och offentlig. Vi registrerar allmänna handlingar och sparar dem i vårt diarium. 

 

Kontakta SBU

Myndighetens öppettider

 

Växeln är öppen måndag–fredag 8:00–16:30

Registraturens öppettider kl 9:00–11:00

Registraturen nås på telefon och e-post, se ovan.

Kontaktpersoner

Vill du beställa en publikation? Ring vår kundtjänst på tel 08-779 96 85 eller skicka e-post till sbu@strd.se

Vill du bli prenumerant på vårt nyhetsbrev? www.sbu.se/Prenumerera

Systematiska litteraturöversikter: registrator@sbu.se

Vetenskapliga kunskapluckor: Lena Wallgren, lena.wallgren@sbu.se

SBU:s Upplysningstjänst: Miriam Entesarian Matsson, miriam.EntesarianMatsson@sbu.se 

Pressfrågor/sociala medier: Åsa Fagerström, asa.fagerstrom@sbu.se

Webbredaktör: Susanne Eksell, susanne.eksell@sbu.se

IT: Peter Björkegren, peter.bjorkegren@sbu.se

Personalfrågor: Karin Coster, karin.coster@sbu.se

Registrator: registrator@sbu.se

Andra frågor eller synpunkter: ring 08-412 32 00 eller skicka e-post till registrator@sbu.se

Lista på SBU:s personal finner du här

Miriam Entesarian Matsson

Sidan uppdaterad