En vetenskaplig kunskapslucka innebär att:
 • systematiska litteraturöversikter
  visar på osäker effekt
 • det saknas systematiska
  litteraturöversikter
Kvaliteten på en systematisk
litteraturöversikt granskas med hjälp av
en granskningsmall (AMSTAR)
 
Programchef:
Sofia Tranæus,
tranaeus@sbu.se
 
Utredare:
Lena Wallgren,
lena.wallgren@sbu.se
 
 
Tipsa om kunskapsluckor registrator@sbu.se
 

Hur kan man bestämma vilka frågor som är viktigast att besvara? »

 
Lästips: I boken "Bättre behandling" kan du läsa mer om vilka vetenskapliga bevis som behövs i vården:

Läs mer om ovisshet om behandlingars effekter (pdf) »

Startsida / Publikationer / SBU:s databas över vetenska... / TNF–alfa hämmare vid barnreumatism

Vetenskaplig kunskapslucka:

TNF–alfa hämmare vid barnreumatism

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av TNF-alfa hämmare hos barn med JIA.

Vilken vetenskaplig kunskap saknas?

Tillförlitliga systematiska litteraturöversikter om metodens effekt saknas.

Sök fler kunskapsluckor av denna typ »

Vilken forskning pågår?

Följande pågående systematiska litteraturöversikter har identifierats:

 • Prince FHM, Dorai Raj AK, OttenMH, Cheung PPM, Tymms KE, van Suijlekom-Smit LWA, van derWouden JC. TNFalpha
  inhibitors for juvenile idiopathic arthritis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 7. Art. No.: CD008598. DOI:
  10.1002/14651858.CD008598. Mer om översikten »

Följande pågående studier har identifierats:

 • Ingen identifierad

Klassificering av kunskapsluckan

Hälsotillstånd:

Juvenil idiopatisk artrit (JIA)

Sök fler kunskapsluckor inom samma område:

Medicinsk metod:

TNF-alfa hämmare

Sök fler kunskapsluckor inom samma område:

Effektmått:

Smärta, rörlighet, svullna leder, livskvalitet

Kön:

Båda könen

Åldersgrupp:

Barn/ungdomar

Id-nr: UTV2014/368 • Upplagd: 2011-10-03
Senast granskad: 2014-07-15

Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.