En vetenskaplig kunskapslucka innebär att:
 • systematiska litteraturöversikter
  visar på osäker effekt
 • det saknas systematiska
  litteraturöversikter
Kvaliteten på en systematisk
litteraturöversikt granskas med hjälp av
en granskningsmall (AMSTAR)
 
Programchef:
Sofia Tranæus,
tranaeus@sbu.se
 
Projektledare:
Frida Mowafi,
mowafi@sbu.se
 
Projektledare:
Stella Jacobson,
jacobson@sbu.se
 
 
Tipsa om kunskapsluckor registrator@sbu.se
Startsida / Publikationer / SBU:s databas över vetenska... / TNF–alfa hämmare vid barnreumatism

Vetenskaplig kunskapslucka:

TNF–alfa hämmare vid barnreumatism

Barnreumatism (Juvenil idiopatisk artrit, JIA) är en reumatisk sjukdom hos barn och ungdomar. Det är en kronisk sjukdom som kännetecknas av långvarig ledinflammation med smärta, svullnad och begränsad rörlighet som följd. Idag används bl.a. TNF-alfa hämmare som behandling. Studier på vuxna patienter med reumatoid artrit visar att behandling med TNF-alfa hämmare är effektiv.

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av TNF-alfa hämmare hos barn med JIA.

Vilken vetenskaplig kunskap saknas?

Tillförlitliga systematiska litteraturöversikter om metodens effekt saknas.

Sök fler kunskapsluckor av denna typ »

Vilken forskning pågår?

Följande pågående systematiska litteraturöversikter har identifierats:

 • Prince FHM, Dorai Raj AK, OttenMH, Cheung PPM, Tymms KE, van Suijlekom-Smit LWA, van derWouden JC. TNFalpha
  inhibitors for juvenile idiopathic arthritis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 7. Art. No.: CD008598. DOI:
  10.1002/14651858.CD008598. Mer om översikten »

Följande pågående studier har identifierats:

 • Ingen identifierad

Klassificering av kunskapsluckan

Hälsotillstånd:

Juvenil idiopatisk artrit (JIA)

Sök fler kunskapsluckor inom samma område:

Medicinsk metod:

TNF-alfa hämmare

Sök fler kunskapsluckor inom samma område:

Effektmått:

Smärta, rörlighet, svullna leder, livskvalitet

Kön:

Båda könen

Åldersgrupp:

Barn/ungdomar

Id-nr: 2011-485 • Upplagd: 2011-10-03

Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.