Startsida / Om SBU / SBU Alert

SBU Alert

En Alert-rapport är en systematisk litteraturöversikt som utvärderar det vetenskapliga underlaget för enskilda nya eller etablerade metoder inom svensk hälso- och sjukvård.

En projektgrupp utvärderar metodens effekter, risker och kostnader. Det kan gälla metoder för prevention, diagnostik, behandling eller omvårdnad. Etiska och sociala aspekter vägs alltid in. I projektgruppen ingår vanligen två sakkunniga inom det aktuella området.

SBU får in förslag till utvärderingar från många håll. De kan komma från hälso- och sjukvården, specialistföreningar, landstingen eller myndigheter. Det vetenskapliga rådet som är knutet till verksamheten, Alertrådet, prioriterar bland inkomna förslag och granskar rapportmanus. SBU:s nämnds arbetsutskott godkänner slutligen rapporterna för publicering.

Några av oss som jobbar med Alert och Alertrådet

Sofia TranæusSofia Tranæus,
programchef,
tel 08-412 32 14,
tranaeus@sbu.se

 
 

Laura LintamoLaura Lintamo,
utredare,
tel 08-412 32 41,
lintamo@sbu.se


  

Anna Attergren GranathAnna Attergren Granath,
projektadministratör,
tel 08-412 32 77,
granath@sbu.se


  

SBU Alert bedrivs av SBU i samverkan med Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting.

Vill du veta mer om SBU:s arbetssätt klicka här »