Screening för bukaortaaneurysm

SBU har tagit fram det vetenskapliga och hälsoekonomiska underlaget till Socialstyrelsens rekommendation och detta redovisas i rapporterna:

  • Screening för bukaortaaneurysm: Vetenskapligt underlag (244/1). 
  • Screening för bukaortaaneurysm bland 65-åriga män: Hälsoekonomisk analys (244/2).
Ladda ner rapport

SBU Bereder Beredning av frågor för andra myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet eller beslut, exempelvis till nationella riktlinjer. Vetenskapligt kunskapsunderlag tas fram av medarbetare på SBU i samarbete med ämnessakkunniga. Arbetsprocessen för att ta fram underlaget varierar beroende på frågeställning och behov.

Publicerad: 2015-11-24
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
http://www.sbu.se/244
Sidan uppdaterad